CV for Mogens Hedegaard

Ansættelser

2001-2007 : Freelance medarbejder ved GasCon ApS
 
1987-2001: Seniorprojektleder ved Krüger A/S
 
1982-1987: Organisation and management adviser på freelance basis ved COWIconsult med opgaver i Østafrika og Spanien.
 
1979-1987: Consultant in agriculture and finance på freelance basis ved DANIDA med opgaver i Vestafrika, Indien og det sydlige Afrika.
 
1976-1979: Konsulent ved Jyllands Kreditforening, Aalborg.
 
1971-1976: Direktionssekretær og senere kontorchef i Dansk Landbrugs Realkreditfond, København.
 
1970-1971: Sekretær i Landbrugsrådet, Fællesmarkedssekretariatet, København.
 
1970-- : Ejer af 60 ha slægtsgård ved Pandrup i Vendsyssel med fast bopæl der siden 1976.

Opgaver relateret til bioenergi
- Krüger A/S og GasCon ApS

1987-1989: Forprojektering af biogasfællesanlæg i kommunerne Give, Tjele og Videbæk.
 
1988: Forprojekter og tilbudsgivning på bioenergianlæg i Kina og Ægypten.
 
1990-2001: Salgsarbejde med forprojektering af biogasanlæg i Tyskland.
 
1995: Forprojektering af biogasanlæg til svinefarm i Rusland (Sovchoz Panskoy, Smolensk) under EU´s TACIS program
 
1989-- : Koordinator og projektdeltager i EU udviklingskontrakter vedrørende biogas, bioenergi og gylleseparering under programmerne JOULE, VALUE, AIR, ALTENER, THERMIE, 5th Framework programme (energy) og 6th Framework programme (energy). 
 

Sprog

Talt

Skrevet

Læst

Engelsk

Flydende

Flydende

Flydende

Tysk

Flydende

Godt

Flydende

Fransk

Godt

Jævnt

Godt

Dansk

Modersmål 
Rapporter og Publikationer
 
Soil fertility and cultivation of energy crops. EUR16517EN.1996.
 
Biométhanisation et valorisation du biogaz. ACTES.1995.
 
Anaerobic Co-digestion of Urban and Rural Waste. PERGAMON.1998.
 
CHP generation based upon co-digestion. BIOMASS for ENERGY. 1996.
 
Composting of agricultural waste. BLACKIE, SCIENCE of COMPOST. 1995
 
Assessment on organic fertilisers. COMPOSTING, EUR1425 EN.
 
Chemical processing of biomass slurries. BIOMASS for ENERGY. 1992.
 
Impact assessment report on the specific programme International RTD cooperation Fourth framework programme (1994-98). EU 2003. EUR 20452. Biogas Powered Fuel Cells, Linz 2004, ISBN 3-85487-626-2.

 
Tillidshverv

2002-2012 : Medlem af bestyrelsen (Aufsichtsrat) i det tyske selskab Seaborne Engineering & Project Management AG.