Ølandshvede, mark nr.6, på

Ølandshvede, mark nr.6, på "Vester Hedegaard".

Økologisk vinterrug, (Secale)

Økologisk vinterrug, (Secale)

Agro / Landbruget til "Vester Hedegaard":

 30 ha omdriftsareal drives i økologisk trevangssædskifte, med "gamle" genetisk heterogene landsorter som Ølandshvede, Dalarhvede, Purpurhvede m.fl. samt Svedjerug, Lysrug og Emiliano Spelt.

Godt 3 ha er tilplantet med Surbær (Aronia melanocarpa) som en miljøvenlig permakultur.

7 ha natureng omlægges aldrig og anvendes til høslet.

De "gamle" kornsorter er mere velegnede i økologisk jordbrug end de sidste årtiers "forædlede" kornsorter. Disse kendetegnes ved at være genetisk homogene og kræve kemisk indsats for at lykkes.

Brødkornet forædles til detailsalg i eget fødevaregodkendt gårdmølleri.

Dette varetages af Anders Hedegaard, AGROSILVITA