Gårdsavværk

Gårdsavværk "Vester Hedegaard"

Sluthugst i 60 årig Picea sitchensis.

Sluthugst i 60 årig Picea sitchensis.

Forestry - skovbruget til "Vester Hedegaard"

 

 20 ha blandingsskov drives med plukhugst og siden 2012 oparbejdning på eget gårdsavværk