Fra legitimationskort 1965 til Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole

Fra legitimationskort 1965 til Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole

Ved 50 års jubilæum 2020 som agronom fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole

Ved 50 års jubilæum 2020 som agronom fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole

Fra: "Agronomer 1970 - 50 års jubilæum 2020” – 64 selvbiografier udgivet i juni 2020, side 36

Mogens Hedegaard

”Vester Hedegaard”

 Lundergaardsvej 105

9490 Pandrup

Tel.: 9824 7539

E-mail: camh@tdcadsl.dk

Født: 01.11.1942, Jetsmark sogn

Gift 1970 med Kirsten (lærer)

Har to børn og to børnebørn

 

Mine forældre, Niels J.Hedegaard og Anna Hedegaard, født Studsgaard, ejede mit fødehjem, en gammel slægtsgård, der var gået fra far til søn siden 1763, og som min far som femte generation havde overtaget i 1925. Det var en rigtig bondegård på 80 tønder land med alt i husdyr. Min mor var husmandsdatter fra en ejendom på 10 tønder land, der dengang slog til for både forældre med 10 børn og aftægtsfolk. Mit fødehjem var således præget af både gammel bondetradition og  husmandsbevægelsen. Jeg tog mellemskoleeksamen i 1957 og var indtil værnepligten medhjælper hjemme, elev ved Statens Planteavlsforsøg og forkarl på en gård med 140 tønder land. Under min toårige værnepligt ved Jyske Dragonregiment blev jeg sergent og uddannet som vognkommandør på M41 kampvogn med en kort udstationering i Tyskland ved et britisk panserregiment. Efter værnepligten hjalp jeg mine forældre med gården i 2 år, men tog 1.november 1965 på Nordisk Landboskole. Jeg bestod derpå optagelsesprøven til KVL i juni 1966. Under studiet virkede jeg efter 1.del som instruktor i kemi og fik legat til at lave min hovedopgave i Frankrig i faget landbrugspolitik.

Landbrugsraadet og DLR

Jeg blev ansat i Landbrugsrådets EF-sekretariat 01.07.1970 og kom udover EF arbejdet til at administrere den halvårlige repræsentation på Leipzig messen i DDR. Efter 10 måneder blev jeg  ringet op af direktør Krogstrup fra DLR. Han manglede en direktionssekretær og havde fået mig anbefalet af professor i landbrugsøkonomi ved KVL, Erik Kristensen. I 28 års alderen tager man gerne imod en væsentlig lønforhøjelse, og jeg kom således til DLR 01.07.1971 og blev senere kontorchef.

Vendsyssel + hele verden

I 1976 stod det familiemæssigt klart, at vi måtte vælge mellem en tilværelse i hovedstaden eller i Vendsyssel. Jeg var i 1970 blevet medejer af mit fødehjem, der dog fortsat blev drevet af mine forældre, men de blev ældre. Vi havde selv fået to børn efter at være flyttet fra det indre København (Nyboder) til Roskilde. Jeg valgte Vendsyssel, og Krogstrup fik mig anbragt som konsulent ved Jyllands Kreditforening i Aalborg. I forhold til DLR var kreditforeningen jævnt hen kedelig, men et par dage før jul i 1977 ringede min telefon i kreditforeningen. Det var fra Udenrigsministeriet, Danida, der bad mig rejse til Ouagadougou i Fransk Vestafrika 2.nytårsdag - efter anbefaling fra min tidligere professor i landbrugspolitik ved KVL, Carl Thomsen, som jeg havde skrevet hovedopgave ved i Frankrig. Det var let at sige ja og få orlov fra kreditforeningen. Hermed startede et tiår med lange rejser og kortere oversøiske ophold. Med Danida kom jeg til Indien og Mozambique udover det længerevarende projekt i Fransk Vestafrika, dengang Øvre Volta nu Burkina Faso. Fra Danida gled jeg i 1982 over til Cowiconsult med udgangspunkt i en opgave i Spanien, hvor udsigten til en socialistisk regering kastede skygger over godsejervældet i Andalusien. Klienten var United Plantation fra Malaysia, som havde en bugnende pengekasse, der skulle geninvesteres efter delvis nationalisering. Med Cowiconsult, der havde Verdensbanken som klient, kom jeg med i et større projekt i Somalia.

Biogasanlæg i Vestjylland

Efter 10 år med lange rejser, hvor jeg havde én til Madagaskar i udsigt, var det blevet tid til at satse mere lokalt. Jeg søgte og fik jobbet, da ingeniørfirmaet I.Krüger A/S søgte en agronom som rådgiver til bygning af 70 store biogasanlæg med kraft/varme produktion langs den jyske vestkyst. Krüger havde tjent mange penge på naturgasnettet i sin energidivision, selvom det var et gammelt vandfirma. Det kom ikke til at gå som planlagt med de 70 biogasanlæg. Politikerne slog bremsen i for den kommunalt garanterede gæld i naturgasselskaberne, og vi fik lov til at bygge et anlæg i Ribe. Jeg fik så en tur til Ægypten på et vandprojekt, men blev ellers i de følgende 15 gode år i Krüger ”fund raiser” til udviklingsprojekter med EU medfinansiering inden for bioenergi – overvejende DGXII. 

Pensionist og møller

1.november 2007 nåede jeg pensionsalderen, efter 37 år og 4½ måned på arbejdsmarkedet som agronom. Det skete i Malaysia efter lange arbejdsdage med Carbon Credits til finansiering af bioenergianlæg under et DGXII projekt. Igennem alle disse år havde jeg da nået at tjene:  Landbrugsrådet, DLR, Jyllands Kreditforening, Danida, Cowiconsult, I.Krüger A/S og EU Kommissionen DGXII. Jeg beholdt et tillidshverv som Aufsichtsrat i det tyske selskab Seaborne EPM AG i yderligere 5 år, men ellers har min fødegård i Vendsyssel optaget min tid i de seneste 12 år. Halvdelen af gårdens 60 ha er skov og natur, og af de 30 ha jord i omdrift opsamler 1/3 næring i kløver til efterfølgende 2 års økologisk kornavl med genetisk heterogene oldtidssorter, der formales i eget fødevaregodkendt mølleri og sælges lokalt. Vores ældste søn og svigerdatter hjælper med jorden og skoven, og desuden driver de mit gårdmølleri og gårdsavværk på provisionsbasis.

Link til info om gårdmølleriet:  www.vhkornogmel.dk