"Hedegaards Høj" skærmer mod øst oldtidsforfædrenes sted,
se: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/14357/

Informationstavle ved den fredede "Hedegaards Høj",
se: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/14357/Billeder/

220 år gammel ølkande omgivet af ældre stenalder

Yngre stenalder, bondestenalder

Tværøkse - der blev fundet med tilhørende slibesten

Slibesten, fundet sammen med foregående tværøkse

Løsfund, yngre stenalder